Podsumowanie zebrania wiejskiego 17.07.2015

Dnia 17.07.2015r. o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie w naszej świetlicy. Uczestniczyło w nim 20 osób. Przewodniczącym zebrania został p. Mirosław Szmyd, natomiast protokolantem p. Marek Szczygielski.