Podsumowanie zebrania wiejskiego 27.04.2015r.

Dnia 27.04.2015r. o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie w naszej świetlicy. Uczestniczyło w nim 19 osób. Przewodniczącym zebrania został p. Mirosław Szmyd, natomiast protokolantem p. Marek Szczygielski.

Podczas spotkania uzgodniono stawki za wynajem sali w świetlicy:

  • Wynajem sali przez mieszkańca sołectwa:
    1 doba 100 zł
    2 doby 150 zł
  • Wynajem sali dla osoby spoza sołectwa:
    1 doba 250 zł
    2 doby 350 zł

Uwaga! Opłata nie obejmuje zużytych mediów: ceny za prąd, wodę oraz ścieki (wg stawek Urzędu Gminy). Przy wynajmie sali istnieje możliwość skorzystania z zastawy stołowej.

W przypadku organizacji stypy przez rodzinę zmarłego mieszkańca sołectwa, sala wynajmowana jest nieodpłatnie.