Świetlica


Świetlica Socjoterapeutyczna w Zawadzie

W budynku teraźniejszej świetlicy znajdowała się kiedyś szkoła. Miała klasy od zerówki do 4 podstawówki. Jej absolwenci wspominają bardzo miło czas spędzony w tej placówce.

Świetlica powstała dopiero w 2000 roku, w styczniu. Powołała ją rada gminy. Instytucja pełni  dwie funkcje: socjoterapeutyczną i szkolną. Działa tam gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powstał on 3 lata temu. Organizowane tu są również półkolonie zimowe i letnie, obozy socjoterapeutyczne i kółka zainteresowań. W świetlicy odbywają się spotkania wiejskie z wójtem i służbami radnymi, zajęcia aerobiku dla gospodyń wiejskich i nie tylko.


Plac zabaw.

Wychowanków świetlicy jest ok. 75 w tygodniu. Młodzież może korzystać z m.in.: dużego placu zabaw, nowoczesnego boiska do siatkówki plażowej, pracowni komputerowej.


Boisko do piłki plażowej.

Świetlica dostała pieniądze z Unii Europejskiej. Jednak nawet one nie wyeliminują dwóch problemów: dowozu dzieci i renowacji budynku. Jest to stary budynek i trzeba o niego dbać. W 2002 roku był remont, poprawa ogrzewania i toalet.