Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

19 kwietnia 2017 roku w naszej świetlicy wiejskiej wybraliśmy nowego członka Rady Sołeckiej.

Zebranie poprowadził przewodniczący Rady Gminy Przemysław Sznajdrowski, protokół sporządziła Natalia Lewandowska. W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Dariusz Wądołowski.

Nową radną została Ewa Kuziemska. Serdecznie gratulujemy! 🙂