Zebranie wiejskie 27.04.2015

KURENDA     –     Zaproszenie

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców wsi Zawada na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 27.04.2015 w świetlicy o godz. 19:00.

Proponowany porządek zebrania :

  1. Przywitanie
  2. Ustalenie nowych stawek za wynajem sali
  3. Dyskusja, wolne wnioski
  4. Zamknięcie zebrania

Mirosław Szmyd